Information

I 2022-26 gennemfører Naturbasen Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer III. 

Atlasprojektet har til formål at kortlægge udbredelsen af de danske svirrefluer og derved opnå en basal viden om, hvor i landet arterne findes, hvilke naturtyper de findes i og hvornår på året de ses. Atlasset er baseret på arternes forekomst i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater.

Danmarks svirrefluer er tidligere undersøgt i to atlasprojekter. Det første i starten af 1990'erne og Atlas II i 2015-21. Flere svirrefluearter er indikatorer for god naturtilstand og den nye viden som en atlaskortlægning kan kaste af sig, kan have stor betydning for naturforvaltningen. Samtidig kan klimaændringerne påvirke bestandene med nye arter sydfra og andre der kan være gået tilbage. Data fra Atlas II har således været med til at dokumentere, hvordan klimaændringen påvirker danske svirrefluers fænologi (hvor tidligt på året de voksne svirrefluer ses). Dette studie kan du se her. Derfor giver det god mening at fortsætte overvågningen i Atlas III.

HVOR BRUGES DATA?

De indsamlede data benyttes til forskning og forvaltning af naturen i Danmark. Data er eksempelvis benyttet som datagrundlag i Den Danske Rødliste, i Biodiversitetskortet, i HNV-kortet og i Dansk Naturindikator, ligesom de dagligt benyttes af kommuner og konsulenter til miljøvurderinger, naturkvalitetsplaner etc. 

HVORDAN DELTAGER JEG?

Når observerer en svirreflue (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på hjemmesiden Naturbasen.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

HVAD HVIS JEG IKKE KENDER ARTEN? 

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge vores app. 

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet under Artsbestemmelse på www.naturbasen.dk.

2) Du kan ligeledes benytte knappen “Artsbestemmelse” på Naturbasens App. Her kan du stå i naturen og indberette en observation til artsportalen uden at kende artsnavnet og gennem dialog med andre medlemmer få at vide hvilken art du har set.

Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude!