Information

I 2017-21 gennemfører Naturbasen Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer 2.0. 

Atlasprojektet har til formål at kortlægge udbredelsen af de danske svirrefluer og derved opnå en basal viden om, hvor i landet arterne findes, hvilke naturtyper de findes i og hvornår på året de ses. Atlasset er baseret på arternes forekomst i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater.

Danmarks svirrefluer er tidligere undersøgt i et atlasprojekt, men der er sket meget i de 25 år der er gået siden det blev afsluttet. Flere svirrefluearter er indikatorer for god naturtilstand og den nye viden som en atlaskortlægning kan kaste af sig, kan have stor betydning for naturforvaltningen. Samtidig kan klimaændringerne påvirke bestandene med nye arter sydfra og andre der kan være gået tilbage. Disse ændringer vil en ny kortlægning forhåbentlig kaste lys over.

De indberettede fund af svirrefluer benyttes med det samme og understøtter naturforvaltningen og forskningen i Danmark gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv.

HVORDAN DELTAGER JEG?

Når observerer en svirreflue (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på www.fugleognatur.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

HVAD HVIS JEG IKKE KENDER ARTEN?

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge Naturbasens app.

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet i forummet på www.fugleognatur.dk. Når arten er identificeret, indtaster du observationen på hjemmesiden.

2) Hvis du står på i felten (i naturen) på det sted hvor du ser arten, kan du benytte app'ens Hvad er det?-funktion. Så foretages artsbestemmelsen af andre brugere og indberetningen til atlasprojektet sker automatisk, såfremt billedet er godt nok til en artsbestemmelse.

Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude!